Skip to main content

Shiatsu masáže

shiatsu masáže Shiatsu je japonská masážní technika, která pracuje s akupunkturními dráhami a body známými z tradiční čínské medicíny. Shiatsu terapeut pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí do pohybu energii v těchto drahách a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Práce s energií ovlivňuje nejenom fyzické, ale i emocionální a mentální aspekty ošetřovaného, a tak se shiatsu může stát nástrojem pro všestranný rozvoj osobnosti. Shiatsu masáž probíhá na futonu na zemi, masírovaný je oblečený (bavlněné oblečení sebou) a terapeut používá citlivý tlak prstů a dlaní - japonské slovo shiatsu (v češtině také shiatzu, šiacu, šiatsu nebo šiatzu) znamená v překladu "tlak prsty".

Základní princip shiatsu a techniky

Shiatsu masáže

Základ shiatsu je velmi jednoduchý – při shiatsu terapeut pouze pomáhá masírovanému spojit se se sebou samým a vrátit se do vlastní rovnováhy. Ve správném shiatsu nenaleznete násilné techniky, terapeut klienta do ničeho netlačí. V protikladu k jednoduchému principu má shiatsu opravdu pestrou paletu technik. Pracuje se v něm prsty, dlaněmi, lokty, koleny nebo chodidly a při masáži se střídají dynamické techniky k uvolňování napjatých partií s klidným užitím tlaku k tonizaci prázdných míst v těle. Účinky shiatsu tak můžou být hluboce uvolňující a zároveň posilující.

Shiatsu v České republice

Shiatsu masáže Shiatsu je v České republice vedeno jako rozšíření klasické a sportovní masáže, což je paradoxní situace, protože shiatsu je samostatná disciplína s mnohem širším záběrem než má klasická masáž. Důsledkem tohoto paradoxu je, že stát nestanovuje prakticky žádná kritéria a akreditaci shiatsu praktika může získat kdokoliv, kdo má masérskou kvalifikaci a krátký nástavbový kurz - standardní vzdělání v shiatsu však trvá nejméně 3 roky. Je proto jen na vás, abyste se zajímali o vzdělání a praxi terapeuta před tím, než k němu zajdete na masáž. Bez patřičného vzdělání může masér shiatsu masáž jenom předstírat. 

Historie shiatsu

Shiatsu má kořeny v tradiční japonské masážní technice nazývané Anma, která byla založena na tradiční čínské medicíně. Slovo shiatsu použil poprvé ve své knize Tenpaku Tamai v roce 1919. Tenpaku Tamai studoval Anmu a další tradiční terapeutické metody a také západní anatomii, fyziologii a masážní techniky. Ve své práci tyto metody spojil a znovu rozšířil i o duchovní rozměr léčby. Jedním z následovníků Tenpaku Tamaie byl Tokujiro Namikoshi (1905-2000), který v roce 1925 otevřel první shiatsu kliniku a v roce 1940 první školu shiatsu. V Japonsku se Tokujiro Namikoshi zasloužil o oficiální uznání jeho stylu shiatsu Ministerstvem zdravotnictví v roce 1957, za tímto účelem však z něj odstranil většinu východních vlivů. Další význačná osobnost je Shizuto Masunaga (1925-1981), který se jako psycholog zajímal i o duševní a duchovní rozměry terapie. Do shiatsu znovu vrátil aspekty tradiční východní léčby a jeho styl je známý jako Zen shiatsu. V druhé polovině dvacátého století vzniklo ještě několik směrů shiatsu, překotný rozvoj zažilo shiatsu hlavně po roce 1980, když se dostalo do USA a Západní Evropy. Do České republiky začalo shiatsu pronikat až v devadesátých letech.

CENA:

1.200,- Kč 

OBJEDNÁVKA:

Objednat se můžete telefonicky na čísle 734 305 891, nebo pomocí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..